Vi som arbetar här

 

Hanna Birkerud
Hanna Birkerud

Leg. fysioterapeut sedan 2021. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi A och B, McKenzie del A, Examen som hälsovetare med inriktning mot kostvetenskap. Tidigare ledare och träningsinstruktör inom bl a hjärtrehabilitering samt barn- och ungdomsidrott.

Ellen Bäck
Ellen Bäck

Legitimerad fysioterapeut sedan 2017. Vidareutbildad i basal kroppskännedom A samt examen i MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie A, B och C. Har även gått utbildning i artrosskola BOA, samt inom KRT – kognitiv rehabiliteringsterapi inom Holten Institute.

Conn Desax
Conn Desax

Leg. fysioterapeut sedan 2020. Fördjupningskurs yrsel och balansrubbningar. Utbildad inom triggerpunktsbehandling. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi A och B, McKenzie del A.

Emma Gunnarsson
Emma Gunnarsson

Leg. Fysioterapeut 2020. Fördjupningskurs i yrsel och balansrubbningar. Vidareutbildad inom MDT-Mekanisk Diagnostik & Terapi del A, B, C och D samt inom OMT-Ortopedisk Manuell Terapi steg 1.

Caroline Hjerpe
Caroline Hjerpe

Legitimerad fysioterapeut sedan 2018. Vidareutbildning inom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) steg 1 samt akupunktur. Fördjupning i axeldiagnostik, Axelina.

Ann-Sofi Svensson
Ann-Sofi Svensson

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2009. Utbildad i artrosskola BOA, vidareutbildad inom handrehabilitering. Akupunktur.