Vi som arbetar här

 

Ellen Bäck
Ellen Bäck

Legitimerad fysioterapeut sedan 2017. Vidareutbildad i basal kroppskännedom A samt MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie A, B och C. Har även gått utbildning i artrosskola BOA, samt inom KRT – kognitiv rehabiliteringsterapi inom Holten Institute.

Hanna Birkerud
Hanna Birkerud

Leg. fysioterapeut sedan 2021. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi, McKenzie del A, Examen som hälsovetare med inriktning mot kostvetenskap. Tidigare ledare och träningsinstruktör inom bl a hjärtrehabilitering samt barn- och ungdomsidrott.

Conn Desax
Conn Desax

Leg. fysioterapeut sedan 2020. Fördjupningskurs yrsel och balansrubbningar. Utbildad inom triggerpunktsbehandling. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi, McKenzie del A.

Lisa Faremo
Lisa Faremo

Legitimerad fysioterapeut sedan 2009. Examen i MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie. Vidareutbildad inom OMI, Mulligan Concept, medicinsk akupunktur och ortopedi.

Emma Jansdotter
Emma Jansdotter

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2011. Vidareutbildad inom arbetslivsinriktad rehabilitering och motiverande samtal (MI). Arbetar även som rehabkoordinator.

Frida Markusson
Frida Markusson

Enhetschef. Legitimerad fysioterapeut sedan 2008. Vidareutbildad inom neurologi, yrselutredning-/ behandling, Medicinsk akupunktur, MDT - Mekanisk Diagnostisk Terapi samt bedömning och behandling av skallassymetrier och torticollis hos spädbarn.

Carl Ocklund
Carl Ocklund

Legitimerad fysioterapeut sedan 2015. Vidareutbildad inom MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie, OMI, Motiverande samtal (MI) samt artrosskolan BOA.

Ann-Sofi Svensson
Ann-Sofi Svensson

Legitimerad arbetsterapeut sedan 2009. Utbildad i artrosskola BOA, vidareutbildad inom handrehabilitering. Akupunktur.