Kontakt Bergsjön Rehab

Bergsjön Rehab

Rymdtorget 8B, 415 66 Göteborg
Telefon: 031-792 94 35

Kontakta oss gärna via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alice Falk Legitimerad fysioterapeut sedan 2011. Examen i MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie. Erfaren inom neurologi och vidareutbildad inom artrosskolan BOA och medicinsk yoga. (Tjänstledig)

Ann-Sofi Svensson Legitimerad arbetsterapeut sedan 2009. Utbildad i artrosskola BOA, vidareutbildad inom handrehabilitering. Akupunktur.

Carl Ocklund Legitimerad fysioterapeut sedan 2015. Vidareutbildad inom MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie, OMI, Motiverande samtal (MI) samt artrosskolan BOA.

Conn Desax Leg. fysioterapeut sedan 2020. Fördjupningskurs yrsel och balansrubbningar. Utbildad inom triggerpunktsbehandling. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi, McKenzie del A.

Ellen Bäck Legitimerad fysioterapeut sedan 2017. Vidareutbildad i basal kroppskännedom A samt MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie A, B och C. Har även gått utbildning i artrosskola BOA, samt inom KRT – kognitiv rehabiliteringsterapi inom Holten Institute.

Emma Jansdotter Legitimerad arbetsterapeut sedan 2011. Vidareutbildad inom arbetslivsinriktad rehabilitering och motiverande samtal (MI). Arbetar även som rehabkoordinator.

Frida Markusson Enhetschef. Legitimerad fysioterapeut sedan 2008. Vidareutbildad inom neurologi, yrselutredning-/ behandling, Medicinsk akupunktur, MDT - Mekanisk Diagnostisk Terapi samt bedömning och behandling av skallassymetrier och torticollis hos spädbarn.

Hanna Birkerud Leg. fysioterapeut sedan 2021. Vidareutbildning inom MDT - Mekanisk Diagnostik och Terapi, McKenzie del A, Examen som hälsovetare med inriktning mot kostvetenskap. Tidigare ledare och träningsinstruktör inom bl a hjärtrehabilitering samt barn- och ungdomsidrott.

Lisa Faremo Legitimerad fysioterapeut sedan 2009. Examen i MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie. Vidareutbildad inom OMI, Mulligan Concept, medicinsk akupunktur och ortopedi.

Oskar Nilsson Legitimerad fysioterapeut sedan 2011. Examen i MDT - Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie. OMT Columna steg 2, Medicinsk akupunktur, vidareutbildad inom idrottsmedicin och artrosskolan BOA.