Sjukgymnastik/­fysioterapi

Då du som patient träffat fysioterapeut för nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd samt kommer överens om en behandlingsplan tillsammans med dig. Ett nybesök tar 30-45 minuter. Exempel på metoder vi använder oss av:

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT eller Mckenziemetoden)

Är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke, rygg och leder. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och rörlighet kan en MDT-fysioterapeut klassificera vilket typ av besvär du har. Kärnan i behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som ska upprepas i det dagliga livet.

Medicinsk akupunktur

Nålbehandling i smärtlindrande syfte. Metoden kan användas vid vissa diagnoser där det finns vetenskaplig evidens för positiv behandlingseffekt, tex migrän, svår graviditetsrelaterad bäckensmärta och knäartros.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsnedsättningar och skador.

Yrselbehandling

Bedömning av olika yrseltillstånd och rehabilitering av tex godartad lägesyrsel.

Rehabiliteringsträning

Handledd träning i vårt nya gym för patienter i behov av rehabträning tex efter idrottsskada eller ortopedisk operation.

Behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta

Förskrivning av bäckenbälte, träningsråd och TENS-utprovning.

Neurologisk rehabilitering

Funktionsbedömning och rehabilitering av patienter med neurologiska diagnoser tex MS, Parkinson, ataxier och stroke.

FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

Genom att öka din fysiska aktivitet kan du förebygga och behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med detta kan få Fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får ett recept på någon rörelseaktivitet och reducerat pris på de gym som samarbetar med FaR. Aktiviteten är anpassad till de förutsättningar och önskemål du själv har.

Artrosskola, BOA

Artrosskolan är grundbehandlingen för dig som fått diagnosen artros och består av fyra patientträffar med information och diskussion om sjukdomen. Artros är en kronisk ledsjukdom och vi går igenom vad man kan göra i vardagen och hur man ska träna för att få så lite besvär som möjligt av sjukdomen. Alla patienter erbjuds 6 veckors individuellt anpassad träning med hjälp av fysioterapeut i samband med skolan. Nationella mätningar visar att de flesta som deltar i artrosskolan har mindre ont och är mer fysiskt aktiva efter deltagandet.

Stötvågsterapi

Stötvågsbehandling är behandlingsmetod som används vid besvär i senor, ligament och muskulatur. Den behandlande vävnaden stimuleras via stötvågorna i syfte att skapa smärtlindring och en ökad läkningshastighet.