Vi som jobbar här

Ellen Bäck
Legitimerad fysioterapeut sedan 2017. Vidareutbildad i basal kroppskännedom A samt examen i Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie A, B och C. Har även gått utbildning i artrosskola BOA, samt inom KRT – kognitiv rehabiliteringsterapi inom Holten Institute.

 

Alice Falk
Tjänstledig. Legitimerad fysioterapeut sedan 2011. Examen i Mekanisk Diagnostik  Terapi, Mckenzie. Erfaren inom neurologi och vidareutbildad inom artrosskolan BOA och medicinsk yoga.

 

Lisa Faremo
Legitimerad fysioterapeut sedan 2009. Examen i Mekanisk Diagnostik Terapi, Mckenzie. Vidareutbildad inom OMI, Mulligan Concept, medicinsk akupunktur och ortopedi.

 

 

 

Carl Ocklund
Legitimerad fysioterapeut sedan 2015. Vidareutbildad inom MDT -Mekanisk Diagnostik  Terapi, Mckenzie, OMI, Motiverande samtal (MI) samt artrosskolan BOA.

 

 

Emma Jansdotter
Legitimerad arbetsterapeut sedan 2011. Vidareutbildad inom arbetslivsinriktad rehabilitering och motiverande samtal (MI). Arbetar även som rehabkoordinator.

 


Frida Markusson
Enhetschef. Legitimerad fysioterapeut sedan 2008. Vidareutbildad inom neurologi, yrselutredning-/ behandling, Medicinsk akupunktur, Mekanisk Diagnostisk Terapi samt bedömning och behandling av skallassymetrier och torticollis hos spädbarn.

 

 

 

 

 

 

Oskar Nilsson
Legitimerad sjukgymnast sedan 2011. Examen i Mekanisk Diagnostik och Terapi, Mckenzie. OMT Columna steg 2, Medicinsk akupunktur, vidareutbildad inom idrottsmedicin och artrosskolan BOA.

 


Ann-Sofi Svensson
Legitimerad arbetsterapeut sedan 2009. Utbildad i artrosskola BOA, vidareutbildad inom handrehabilitering. Akupunktur.