Sjukgymnastik/­fysioterapi

Då du som patient träffat sjukgymnast för nybesök gör vi en undersökning och en bedömning av ditt tillstånd samt kommer överens om en behandlingsplan tillsammans med dig. Ett nybesök tar 30-45 minuter. Exempel på metoder vi använder oss av:

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT eller Mckenziemetoden)

Är en internationellt erkänd metod för att diagnostisera och behandla besvär i nacke, rygg och leder. Med kännedom om hur olika rörelser påverkar din smärta och rörlighet kan en MDT-sjukgymnast klassificera vilket typ av besvär du har. Kärnan i behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar, som ska upprepas i det dagliga livet.

Medicinsk akupunktur

Nålbehandling i smärtlindrande syfte. Metoden kan användas vid vissa diagnoser där det finns vetenskaplig evidens för positiv behandlingseffekt, tex migrän, svår graviditetsrelaterad bäckensmärta och knäartros.

Otropedisk Manuell Terapi (OMT)

Internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsnedsättningar och skador.

Yrselbehandling

Bedömning av olika yrseltillstånd och rehabilitering av tex godartad lägesyrsel.

Rehabilteringsträning

Handledd träning i vårt nya gym för patienter i behov av rehabträning tex efter idrottskada eller ortopedisk operation.

Behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta

Förskrivning av bäckenbälte, träningsråd och TENS-utprovning.

Neurologisk rehablitering

Funktionsbedömning och rehabilitering av patienter med neurologiska diagnoser tex MS, Parkinsson, Ataxier och stroke.

FaR (Fysisk aktivitet på Recept)

Atrosskola, BOA